Защо dōTERRA

Въпроси, които често хората задават: Защо етерични масла? Защо dōTERRA?

Защо етерични масла?

Ако ти е писнало да се разболяваш (ти или член на семейството ти) и да не можеш да намериш лекарство, което да ти помогне, ако не искаш повече да пиеш хапчета за всекидневните си неразположения като главоболие, умора, запек, ако не искаш да си все намръщен/а, то решението е в това да се върнеш към природата. Решението е в това да вземеш здравето си в свои ръце. Ами да, че кой по-добре те познава от теб самия/самата? А ако си родител, то кой по-добре познава детето ти/децата ти от теб? Нима докторите знаят повече за теб? Не! Само ти имаш пълната картина за живота ти и само ти можеш да стигнеш до това красиво място, наречено ЗДРАВЕ.

Ако искаш да върнеш интуицията си, ако искаш да поемеш контрола за физическото и емоционалното си здраве, то само ти можеш да го направиш. Аз ще ти помогна да направиш малките крачки, за да извървиш пътя до себе си…до онзи спокоен и здрав човек, който знаеш, че можеш да си, който искаш да си…отново.

Ако искаш да знаеш защо употребата на етерични масла е по-безопасна, ефикасна и евтина от други алтернативи, то с удоволствие ще ти споделя. За целта можеш да си запишеш индивидуална среща с мен тук.

Защо dōTERRA?

Причините са толкова много, че не знам дали няма да пропусна някоя. Но нека започнем с най-важното – качеството и чистотата. Няма друга марка по света (да по света!), която да предлага такова качество на етерични масла. Повечето компании за етерични масла твърдят, че предлагат изцяло чисти продукти, но това, за жалост, не е вярно.

Нивото на качеството стартира преди засаждането на семената

Качеството на маслото на dōTERRA започва много преди засаждането на семената. Това е компания, която си партнира със земеделските производители и ги учи на всичко, което трябва да знаят, за да бъдат успешни фермери, а маслата да са от най-високо качество. dōTERRA предплащат на фермерите, така че растенията им да бъдат отглеждани за правилния период от време, за да може да се гарантира събирането на растенията в най-подходящия им момент. dōTERRA е научила тези фермери на правилния начин на събиране и дестилация, като гарантира, че ние, крайните клиенти, получаваме най-доброто качество на етеричното масло.

dōTERRA добиват своите етерични масла в най-различни части от света, тъй като търсят къде растенията са най-силни, така че да може да бъдат добити най-качествените и потентни етерични масла. Карта на местата, от които се добиват различните етерични масла можеш да видиш тук.

Добиване на етерични масла

България е една от страните, където dōTERRA добива част от етеричните си масла. Каква чест и гордост е това!

dōTERRA имат най-тестваните етерични масла. Затова най-много хора им се доверяват.

dōTERRA  не само следи всяка стъпка от процеса на създаване на етеричното масло, но са избрали над 60 теста,

които гарантират, че етеричните масла имат качеството, което ни обещават.

dōTERRA са толкова уверени в качеството на масла, че споделят всички тестове, които извършват върху етеричните масла, които стигат до нас.

Ето колко теста извършва dōTERRA на маслата си по пътя им до нас.

Тествани масла

На всяка бутилка етерично масло на dōTERRA ти можеш да провериш на дъното й уникалния й номер, с който можеш да видиш точно какви тестове са правени на това масло и какви са резултатите от тези тестове.

Ангажиментът на dōTERRA

dōTERRA е тясно ангажирана с процеса на добиване на всяко етерично масло. Те имат видимост над всяка стъпка и процес, като гарантират, че няма да се добавят нежелани вещества в нашите етерични масла.

Как dōTERRA помага

Генериране на работни места

dōTERRA се стреми да намали бедността чрез създаване на етично отговорна заетост в производството на етерично масло.

Справедливи, навременни плащания

dōTERRA предоставя справедливи цени. Справедлива та цена е тази, договорена от всички чрез диалог и участие. Това означава, че ние получаваме масла, които са добити по честен път и с любов.

Поддържане на дългосрочни партньорства

dōTERRA развива дългосрочни партньорства с производители и дестилатори, основаващи се на солидарност, доверие и взаимно уважение. И така правят стъпки към един по-красив свят, в който има истинска ценностна система.

Справедливи условия на труд

dōTERRA изисква партньори й да осигурят справедливи условия на труд и да насърчават безопасна и здравословна работна среда.

Популяризиране на кооперативите

dōTERRA подкрепя и зачита правото на всички служители и производители да образуват и да се присъединяват към кооперации, за да се защитават колективно.

Управление на околната среда (Cō-Impact Sourcing)

Cō-Impact Sourcing е програма на dōTERRA, която насърчава използването на енергийно ефективни технологии и технологии за възобновяема енергия, за да се минимизират емисиите на парникови газове. dōTERRA подкрепя регенеративните селскостопански практики, насърчава земеделските производители да минимизират въздействието върху околната среда и се стреми да минимизира въздействието на потоците от отпадъци върху околната среда. Приоритет е да се купуват продукти, произведени от суровини, които произхождат от устойчиво управлявани източници, а насипните стоки се изпращат по море, където е възможно, за да се сведе до минимум въглеродния отпечатък. И това не е просто на лист, както често компаниите пишат. Това можеш да го проследиш, че е истина. А тези неща са много важни за мен! А за теб?

Улесняване на развитието на Общността

dōTERRA признават, че благосъстоянието на общностите около партньорите им за доставка е от ключово значение за дългосрочната жизнеспособност на доставките на етерично масло. Затова те строят болници, училища и пътища там, където са нужни, защото голяма част от маслата на dōTERRA се добиват от страни от третия свят.

Защо качеството има значение?

Използвал/а ли си някога етерично масло, мислейки си: „Етеричните масла просто не работят за мен!“. Това вероятно е защото си използвал/а разредено етерично масло (понякога разредителите са безобидни, но има и такива, които сериозно вредят на здравето ни). Когато това се случи, маслото губи своята потентност, което води до това, че маслото няма осезаем ефект.

Етеричните масла могат да бъдат замърсени или „фалшифицирани“. Замърсяването е неволно и обикновено се случва, когато се използва неопитен персонал и недостатъчно оборудване. Фалшифицирането е напълно умишлено и означава понижаване на качеството на вещество чрез добавяне на друго вещество към него.

80%

от етеричните масла се фалшифицират по някакъв начин.

– APRC

Качествени етерични масла

Историята на фалшифицирането на етерични масла

Фалшифицирането е проблем от началото на използването на етеричните масла. Компаниите фалшифицират своите етерични масла, защото това е лесен начин за увеличаване на печалбата. Когато етеричните масла се фалшифицират и се добавят вещества, те стават вредни и синтетични (т.е. те се превръщат в това, от което се опитваме да избягаме чрез употребата на етерични масла).

Какво е фалшифицирането днес?

Фалшифицирането е изминало дълъг път. Днес виждаме, че се добавят много базови масла, за да увеличат печалбите. Компаниите също добавят различни масла към чистото етерично масло. Например, касията има подобен на химически състав като канелата. Компаниите често добавят значително количество касия и ще я етикетират като 100% чиста кора от канела, тъй като касията е много по-евтина от канелата. Има още много начини за подправяне, фалшифициране, като нито един от тези методи не бива използван от dōTERRA.

Ангажиментът на dōTERRA към нас

dōTERRA се ангажира да ни предостави най-доброто качество на етеричното масло, което можем да купим с пари. Много време и усилия се влагат за осигуряване на най-висококачественото масло.

dōTERRA са готови са поемат този ангажимент към нас. dōTERRA гордост казват, че качеството е техен приоритет. С увереност можем да кажем, че ще получаваме най-висококачественото и най-чистото етерично масло с всяка закупена бутилка dōTERRA.

етерични масла за семейството
Healing hand фондация

И причините защо dōTERRA не спират тук. Още една причина е програмата на dōTERRA Healing hands (Ръцете, които лекуват).

Фондацията на dōTERRA Healing Hands работи за овластяване на хората и общностите по целия свят, за да направи положителна промяна. Чрез партньорства за глобално въздействие, чрез подкрепата на хората, които споделят маслата, чиито бизнес е този с маслата на dōTERRA, чрез подпомагане на проекти за развитие на общността в зоните на Co-Impact Sourcing, хората са овластени и животът се променя.